Przełączanie - Konfiguracja agregacji łączy [Statyczna/LACP].

Ważna informacja:
Drogi kliencie, pamiętaj, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby dostarczać artykuły w Twoim lokalnym języku. Nie wszystkie teksty mogą być przetłumaczone dokładnie. Jeśli istnieją pytania lub rozbieżności dotyczące dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, zapoznaj się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna

W tym artykule pokazano, jak skonfigurować Link Aggregation [LAG] na przełączniku. Pokaże różnice między statycznym i LACP oraz jak skonfigurować przełącznik z LAG.

1) Co to jest Link Aggregation [LAG]?

Link Aggregation (LAG) to połączenie dwóch portów w jeden w celu uzyskania większej przepustowości (szybkości lub niezawodności) łącza. Odbywa się to za pomocą protokołu statycznego lub LACP (Link Aggregation Control Protocol). Statyczny LAG jest używany, jeśli konfigurujesz wszystko ręcznie (jeśli porty są skonfigurowane jako statyczni członkowie grupy trunk), podczas gdy LACP jest używany, gdy porty są skonfigurowane do dołączenia do już istniejącej grupy trunk za pośrednictwem LACP przy użyciu protokołu do komunikacji.

1.1 Trunk statyczny

W przypadku trunkingu statycznego kilka (n) portów jest połączonych w celu utworzenia portu logicznego o n-krotnie większej przepustowości. Konieczne jest ustawienie tej samej statycznej konfiguracji trunk po obu stronach trunk (oba przełączniki lub serwery).

Korzyści

- Grupowanie dwóch lub maksymalnie ośmiu portów jako pojedynczego łącza wirtualnego
- Wykorzystanie dostępnej przepustowości między przełącznikiem a innymi urządzeniami sieciowymi
- Zwiększenie niezawodności sieci między urządzeniami sieciowymi


1.2 LACP

Protokół Link Aggregation Control Protocol (LACP) jest częścią specyfikacji IEEE (802.3ad), która umożliwia łączenie kilku portów fizycznych w celu utworzenia pojedynczego kanału logicznego.

W przypadku protokołu LACP (IEEE 802.3AD trunk) kilka (liczba n) portów jest połączonych w celu utworzenia portu logicznego (LAG) o n-krotnie większej przepustowości. Ponadto niektóre pakiety kontrolne są wysyłane za pośrednictwem grupy LAG (Link Aggregation Group) przy użyciu protokołu LACP (Link Aggregation Control Protocol). W przypadku awarii linii, wadliwa/uszkodzona linia może zostać automatycznie usunięta z LAG.

Korzyści
- Umożliwienie przełącznikowi automatycznej negocjacji poprzez wysyłanie pakietów LACP
- Wykrywa awarię, nawet jeśli nie jest bezpośrednio połączony z awarią, lub usuwa łącze z grupy
- Podział obciążenia między portami

Typ

Statyczny Trunk

LACP

Mechanizm

Wiązanie statyczne bez negocjacji pakietów

Dynamicznie negocjowane przez pakiety LACP

Zalety

Brak obciążenia procesora

Wykrywanie awarii łącza bez fizycznego wyłączenia łącza

Wady

Nie można wykryć awarii łącza

Wyższe obciążenie CPU z powodu kontrolowania pakietów

2) Konfiguracja agregacji łączy (LAG)

UWAGA: Najpierw skonfiguruj, a następnie podłącz!

2.1 Sprawdź przed rozpoczęciem

Sprawdź następujące elementy:

  • Sprawdź status portu, tutaj Przykład Port 7/8:


Upewnij się również, że porty są włączone:

Następnie sprawdź, czy ochrona przed pętlą nie jest aktywna na tych portach. Przejdź do:

dyn_repppp_0

Następnie naciśnij "Zastosuj"

Sprawdź, czy zabezpieczenia portów są wyłączone na potrzebnych portach, przechodząc do:

dyn_repppp_1

Teraz możemy rozpocząć konfigurację Link Aggregation.

2.2 Link Aggregation

Teraz możemy rozpocząć konfigurację Link Aggregation, przechodząc do:

dyn_repppp_2

Aktywuj ID grupy, którego chcesz użyć i wybierz tę samą grupę na portach, które chcesz agregować.

Info: src-dst-mac, aby rozdzielić ruch na podstawie kombinacji źródłowego i docelowego adresu MAC pakietu.

Wybierz porty, które powinny być używane przez (tutaj) T4:

Zejdź na dół i zastosuj ustawienia.

Teraz port 7/8 jest powiązany z agregacją łączy.

Nie zapomnijzapisać konfiguracji: Konfiguracja przełącznika utracona po awarii zasilania lub cyklu zasilania

2.3 Weryfikacja wyników

Możesz sprawdzić dwukrotnie, wracając do Status:

mceclip9.png

mceclip10.png

Trunk jest przypisany do portu 7 i 8 i gotowy do użycia.

Artykuły w tej sekcji

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 15
Udostępnij

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.